Wednesday, November 23, 2005

Si Sir..Si Ma'am Pwede! Year 4

Pang apat na taon na ng Si Sir..Si Ma'am Pwede! Grabe, naging beauty contest na naman ang datingAng mga contestants ay ang mga sumusunod:

-CCS Department-
Julieta I. Alcantara
Credielle S. Suelen
Richard Morris Santos
Jake Tipon

-COE Department-
Carlo Roque
Aileen Grace Sison

-CAS Department-
Rachelle Mosquera
Larry Ambion

at ang results:

3rd Runner-up
Julieta I. Alcantara
Jake Tipon

2nd Runner-up
Rachelle Mosquera
Carlo Roque

1st Runner-up
Credielle Suelen
Larry Ambion

Champion
Aileen Grace Sison
Richard Morris Santos
No comments: